Missie

Na duizenden jaren van vooruitgang via geniale hoogtepunten en apocalyptische dieptepunten lijkt de Westerse cultuur in de 21e eeuw in een fnuikende impasse terechtgekomen. Irrationele gevoelens van angst en onbehagen, stilstand en frustratie lijken de overhand te hebben ondanks welvaart en welzijn. Geld en gezondheid blijken geen garantie voor geluk.

Het is mijn overtuiging dat het onbehagen voor een groot deel veroorzaakt wordt door de feminisering van de samenleving. De emotionele en idealistische obsessie met ‘gelijkheid’ en ‘mededogen’ in de organisatie van de buitenwereld werkt in de praktijk verlammend en roept frustraties en negatieve energie op. Het stimuleert mannen niet te doen waar ze goed in zijn: competitieve oriëntatie op (daad)kracht, eigen verantwoordelijkheid, kwalitatief leiderschap in hiërarchische verhoudingen en crisissituaties, een rationele en realistische oriëntatie op kwantificeerbare resultaten, grenzen stellen en keuzes maken. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van ons bestuur en die kwaliteit hebben we, met de zeer grote uitdagingen en internationale problemen die op dit moment op ons afkomen, heel hard nodig.

Mannelijke kernwaarden ‘rationeel denken (verstand)’ en ‘realisme’ behoren, in tegenstelling tot de vrouwelijke kernwaarden ‘gevoel’ en ‘idealisme’ in de organisatie van de buitenwereld dominant te zijn. Let wel iedere persoonlijkheid, man of vrouw, bestaat uit een mix van vrouwelijke en mannelijke waarden. Ieder mens kent het verschil tussen rationeel en emotioneel handelen. Zowel mannen als vrouwen behoren het één te reserveren voor de binnenwereld van het intermenselijk contact en het ander voor de buitenwereld van politiek, economie en wetenschap.

Ik denk dat onze cultuur pas weer vooruitgang, liefde, dynamiek en zelfvertrouwen zal kennen als we de onvruchtbare logica van de gelijkheid vervangen door de vruchtbare dialectiek van het verschil, van de eeuwige uitdaging van het één door het ander.

Het is mijn doel om, onder ander via deze site, het denken en het debat hierover te stimuleren. Daarom roep ik voor- en tegenstanders op mij te helpen het denken over de samenleving te vernieuwen met hun weldoordachte bijdragen aan de discussie. Zonder debat, zonder dialectiek, staat het denken stil en dat mag nooit gebeuren.