Khaddafi‘Het Internationaal Strafhof in Den Haag is een onderzoek begonnen naar de Libische leider Moammar Kaddafi.’ Niet dat ik denk dat Kadaffi een lieverdje is, maar ik heb moeite met dit bericht, met de timing vooral. Waarom nu? Waarom niet later? We wisten natuurlijk al heel lang dat Kadaffi een wrede dictator was, maar het Westen heeft de afgelopen tientallen jaren gewoon zaken gedaan met die man, dus waarom zijn we dan nu ineens compleet tegen deze dictator? Het is wel heel erg makkelijk om ineens tegen iemand te zijn op het moment dat hij dreigt afgezet te worden. Maar los daarvan, is de vraag relevant wat er gaat gebeuren met Libië als Kadaffi wegvalt? Wat zijn onze zakelijke, economisch en politieke belangen daar? En hoe zit dat land in elkaar? Hoe weten we dat daar geen tweede Iran of Irak ontstaat?

Bovendien, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Hoe reageert deze ietwat excentrieke leider op al deze aantijgingen? Wie zegt dat ie geen chemische wapens heeft? Is het in het belang van het Westen om deze man in zijn doodstrijd extra te tergen? Dat dit niet verstandig is, werd vandaag wel heel duidelijk aangetoond door het feit dat hij drie Nederlandse militairen heeft gevangen genomen die zonder toestemming zijn luchtruim waren binnengedrongen voor een geheime opdracht. Nu ineens moet Nederland een flink toontje lager zingen. Is het verstandig om je zelf zo voor schut te zetten?

Het lijkt mij veel verstandiger om het hoofd koel te houden en vanuit een heldere en realistische analyse zelfbeheersing te tonen en goed in de gaten te houden hoe de situatie zich daar ontwikkelt. Zonder grote mond kijken hoe je als Westerse landen gezamenlijk een bijdrage kan leveren aan zo soepel mogelijk overgang (indien gewenst), met zo min mogelijk slachtoffers naar een regime dat eveneens een bijdrage kan leveren aan stabiliteit in de regio zodat de olieprijs niet nog verder zal oplopen. Bijvoorbeeld. Libië is een heel ander verhaal dan Egypte

Democratie wordt/ is poppenkast

Gepubliceerd onder leiderschap, politiek, Rutte I, Verkiezingen 2010 | Reageren uitgeschakeld

Poppenkast CohenDe manier waarop de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen zijn verlopen, onderstreept in meer dan één opzicht dat onze democratie van binnenuit wordt uitgehold door een TEVEEL aan democratie.

Ten eerste is het volstrekte nonsens dat een moeilijk tot stand gekomen coalitieregering na vier maanden al weer door de kiezer ter verantwoording wordt geroepen. Natuurlijk zal de kiezer nu net in meerderheid TEGEN het kabinet zijn, als ze een half jaar geleden net VOOR waren. Eerst moest de regering op haar tellen passen omdat deze verkiezingen er aan kwamen, nu moeten ze oppassen omdat ze net geen meerderheid hebben. Zo kun je toch niet werken als kabinet. Het was duidelijk dat Rutte veel liever gewoon had door geregeerd. Hij moest er bij wijze van spreken door de gedogende Wilders met haren bij gesleept worden. Verhagen was zijn wonden nog aan het likken.

Bovendien is het raar en onduidelijk dat de provinciale staten weer de eerste kamerleden kiezen en nog raarder, zelfs ondemocratisch is het dat de Eerste Kamer zicht steeds meer als een soort tweede Tweede Kamer ontpopt. Dat komt omdat onze rare grondwet eigenlijk helemaal niet duidelijk heeft omschreven waar die Eerste Kamer voor dient. Al deze omstandigheden en de manier waarop de linkse partijen er mee om gaan, maken duidelijk we met zijn allen eigenlijk alleen maar bezig zijn om beleid ONMOGELIJK  te maken. De campagne van de linkse partijen ging er alleen maar om dit rechtse kabinet het werken onmogelijk te maken, ook al heeft de kiezer zes maanden eerder gesproken en heeft het huidige kabinet heel hard moeten werken om er te komen. Het lijkt erop dat de enige raison d’être van links nog het verdacht maken van rechts is. Het gevolg van al dit gekonkel is dat noch links, noch rechts ooit zijn gedroomde beleid ten uitvoer kan brengen (want we hebben ook nog het ‘maatschappelijk middenveld’), zodat we dus ook nooit weten hoe goed of hoe slecht dat beleid nu is. Het beleid, dat al door compromissen en coalitievorming tot stand gekomen is, wordt al gedemonteerd voordat het ten uitvoer komt.

Als ik links was, liet ik dit kabinet lekker zijn vreselijke rechtse beleid ten uitvoer brengen, opdat ik over vier jaar zou kunnen zeggen: kijk toch eens hoe slecht dat beleid is, stem op ons! Dan valt er wat te kiezen. Nu dat kabinet er eenmaal is, laat het zich dan ook waar maken. Nu krijgen we weer pappen en nathouden van rechts en dan moet links over vier jaar daar weer hun pappen en nathouden tegenover stellen en dan krijgen we weer van die slappe hap verkiezingen over de ene pot nat of de andere pot nat. Door dit kabinet het werk onmogelijk te maken, maak links zichzelf onderdeel van het beleid. Ze neemt eigenlijk mede verantwoordelijkheid en dat moet je niet willen als je echt teugen dát beleid bent. Nu werpt links de verdenking op zich dat ze TEUGEN rechts is en niet tegen het rechtse beleid.

Het is allemaal gebrek aan kwaliteit, mandaat en leiderschap.

Ideetje: Verander de grondwet en zorg ervoor dat de verkiezingen van de Eerste en de Tweede kamer tegelijk plaatsvinden en dat de samenstelling dus ook voor de gehele periode gelijk is. Bovendien lijkt het me goed om de kabinetstermijn te verlengen met twee jaar, van vier naar zes jaar.

Onbeschaafd testosteron

Gepubliceerd onder leiderschap, Media Vandaag, politiek, Rutte I, Wilders & Islam | Reageren uitgeschakeld

sharpe bij pownewsLPF toestanden bij de PVV. Op zich niets nieuws onder de zon. Parlementariërs zijn net mensen. Elke partij heeft zijn affaires, dat is altijd zo geweest. PvdA leden die dronken achter het stuur zitten of een LEGE fles whiskey door een spiegel gooiden en collega’s beledigen (Henk Vredeling in 1979 als we dan toch oude koeien uit de sloot halen); Of een GroenLinkser die een strafblad heeft wegens een extreem links, anti-democratisch verleden (Wijnand Duyvendak, brak in bij het ministerie van binnenlandse zaken in 1985). Het zijn vaak misstappen die passen bij de natuurlijke achterban van de betreffende partij. Zo is de kans groot dat er binnen de Partij voor de Dieren mensen actief zijn die in verband gebracht kunnen worden met dierenextremisme. En niet verrassend is het volkse testosteron bij de fractieleden van de PVV goed vertegenwoordigd. Het is hoogstens goed en opvallend dat PowNews actief en kritisch de PVV volgt en dat na een paniekerige dag gisteren de PVV’ers vandaag Rutger Castricum weer sportief te woord staan. Het is hard, maar eerlijk. Men heeft respect voor elkaars werk. Bij de PVV weten ze dat de kwaliteit nooit zal verbeteren als ze niet kritisch worden gevolgd en bij PowNews weten ze dat ze nooit serieus genomen zullen worden als ze de PVV ontzien. De PVV kan echter alleen maar beter en normaler worden als de leden die de partij schade berokkenen, inzien dat hun persoon ondergeschikt moet zijn aan de partij en het programma en dat ze dus, als de feiten te erg zijn of er teveel in een korte tijd gebeurt, vrijwillig opstappen. Tot nu toe ontbreekt dat er aan, maar het gerucht gaat, door PowNews geuit vanavond, dat er morgen misschien toch een in opspraak geraakte PVV’er gaat opstappen. Dat zou wel verklaren waarom de bekende PVV’ers vandaag zo goed geluimd waren.

Rutte verrassend goed

Gepubliceerd onder leiderschap, masculinisering, Media Vandaag, politiek, Rutte I | Reageren uitgeschakeld

Rutte in de TK tijdens regeringsverklaringVriend en vijand waren het er over eens dat Rutte het uitstekend deed als minister president tijdens zijn eerste optreden in de Tweede Kamer in het debat over de regeringsverklaring. Hij kende zijn dossiers en was duidelijk in zijn antwoorden. Rutte weet wat hij wil en brengt het met flair, zo was de teneur. Inderdaad kwam Rutte modern en open over.

Desalniettemin reageerde de politiek correcte partijen SP, PvdA, GroenLinks, D’66 en zelfs het CDA als door een wesp gestoken toen hij stelde dat het voor hem als premier, eindverantwoordelijk voor het beleid in Nederland, uitmaakte of het tweede paspoort van een bewindspersoon Zweeds of Turks is, ‘dat zeg ik u eerlijk’. Het verschil, zo benadrukt Rutte, zit in de manier waarop de Turkse en Marokkaanse overheid zich bemoeit ‘met de eigen onderdanen in het buitenland en hoe de Zweedse regering dat doet’. Turkije bemoeit zich stevig met zijn onderdanen in het buitenland en Zweden niet.

De morele verontwaardiging was uiteraard weer groot (‘langs het randje, ‘u gaat nu hopeloos nat’, Pechtold) en de Nederlands-Turkse ex-staatssecretaris Albayrak is inmiddels ‘geraakt’ door de affaire. Directeur Gert-Jan Ankoné van het Bureau Discriminatiezaken Haaglanden en Hollands-Midden vindt dat Rutte zich heeft vergaloppeerd. Maar leest u de tekst van artikel 1 van de grondwet:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Onze jeune premier heeft duidelijk aangegeven dat dit geen ‘gelijke gevallen’ zijn.

Nee, deze ‘faux pas’ van Rutte die geen ‘faux pas’ is,  doet mij in toenemende mate enthousiast worden over Rutte. Dit is geen watje (zo heb ik hem wel eerder omschreven) die dimmitude vertoont tegenover de hysterische gelijkheidsindustrie, maar een man die helder na blijft denken en weet waar zijn prioriteiten liggen en er geen gras over laat groeien. Dit kan nog leuker worden dan ik dacht.

Het Gerechtshof: déja vu à la IPCC

Gepubliceerd onder justitie, politiek, Wilders & Islam | Reageren uitgeschakeld

geertcorstensDe wrakingskamer wees vrijdag het verzoek van Geert Wilders en zijn advocaat Bram Moszkowicz toe, omdat het niet te begrijpen is dat de rechtbank arabist Hans Jansen niet opnieuw als getuige wilde laten horen. Dit betekent dat het proces tegen Wilders van voren af aan moet beginnen met nieuwe rechters. Wilders: ‘Ik wist al dat ik een nachtmerrie ben terecht gekomen, maar nu blijkt dat ik ook nog eens in een slecht functionerend juridisch circus ben terecht gekomen.’

Naar aanleiding van deze uitspraken voelde de allerhoogste baas van de rechtsprekende macht, de president van de hoge raad de heer Geert Corstens zich geroepen om naar het programma Buitenhof te komen en indirect Wilders te waarschuwen dat zijn uitlatingen en gedrag ‘ondermijnend’ zijn voor de rechtspraak. Vooral ook, vindt Corstens, omdat Wilders lid van de Tweede Kamer, de wetgevende macht, is.

Ik ben geen jurist of staatsrechtdeskundige maar het lijkt mij vreemd en misplaatst dat de president van de hoge raad zich publiekelijk mengt in een individuele zaak, laat staan een zaak tegen een individueel Tweede Kamerlid. Ook al omdat het denkbaar is dat de zaak Wilders ooit bij hem terecht komt. Het is misplaatst en onkies dat de hoogste baas van de rechtspraak in Nederland de verdachte Wilders beperkingen wil opleggen in zijn verdediging. Wilders kan, zeker in deze zaak, niet zijn politieke opvattingen scheiden van zijn privéleven (zo hij dat al heeft).

Corstens wenst te allen tijde van iedereen een respectvolle benadering van de rechtsspraak. Corstens reageert vooral op de volgende uitspraak van Wilders: ‘Als ik niet zou worden vrijgesproken dan hebben miljoenen mensen denk ik terecht geen vertrouwen meer in de rechtelijke macht in Nederland. Ik hoop dat dat niet gebeurt, want ik kan die mensen dan niet meer ongelijk geven als zij een bijl zetten aan de wortel van de onafhankelijke rechtspraak.’ (Nieuwsuur, 14 oktober 2010). Corstens in Buitenhof: ‘Daar moet ik ernstig bezwaar tegen maken. Hij (Wilders) mag dat zeggen, maar het werkt zeer ondermijnend in het vertrouwen van de mensen in de rechterlijke macht.’

Dit is natuurlijk absurd en veel te makkelijk! Alsof Wilders in zijn eentje het hele imago van de rechterlijke macht kan maken en breken, alsof er niet sowieso heel veel mensen zijn die anno 2010 geen of weinig vertrouwen in de rechterlijke macht hebben, alsof er niet altijd een groep mensen is die geen of weinig vertrouwen hebben, en last but not least alsof de rechterlijke macht niet zelf regelmatig, ook in deze zaak weer, laat zien niet over voldoende onafhankelijkheid en kwaliteit te beschikken. Als de rechterlijke macht, bij monde van Corstens, respect wil van Wilders dan hadden ze deze moeilijke, politieke zaak misschien nooit moeten beginnen, maar op zijn minst hadden ze moeten zorgen dat werkelijk alles tot in de puntjes perfect in orde was, niet alleen juridisch, maar ook publicitair. Dat alleen de allerbeste, meest onafhankelijke, vrije geesten onder hun juristen deze zaak zouden aanpakken. Door dit niet te doen te doen, door zoveel fouten te maken en de schijn van partijdigheid op je te laden, heeft de rechterlijke macht zichzelf ondermijnd. Iedereen wist dat alle ogen van Nederland op deze zaak zouden zijn gericht! En de advocaten van de benadeelden werkten natuurlijk ook al niet mee.

Als ik naar het zalvende, zeer redelijk en gezaghebbend klinkende, maar toch ook defensieve betoog van Corstens luister, dan bekruipt mij een zeer sterk déja vu gevoel waarin het gezag zich beroept op zijn gezag, terwijl het door critici met steeds meer succes wordt aangevallen. Het gezag vol blijft houden dat de boodschapper van de kritiek en het slechte nieuws het probleem is. Het is precies zo gegaan met het blunderende en manipulerende klimaatpanel IPCC waar we nu terecht NIETS meer van horen. Maar de wereld kan wel zonder de propaganda van het IPCC, maar niet zonder een goed functionerend rechtssysteem.

Eurlings spreekt op CDA congres“Maxime, jij hebt hier uit je hart gesproken. Jij hebt je hier geopenbaard, het diepste van je ziel met ons gedeeld. En zo ken ik jou al twaalf jaar lang. Jij bent een mens van vlees en bloed. Je bent een Christen Democraat in hart en nieren, jij zult onze idealen nooit verloochenen.”

De toespraak van Camiel Eurlings, demissionair minister van Verkeer & Waterstaat, was waarschijnlijk een van de meest opvallende van het hele CDA congres van afgelopen zaterdag: de afwisselend verbeten, emotionele en dan weer gedreven toon van zijn zeer openlijke steunbetuiging aan mede-katholiek Verhagen viel op. Hier zit veel achter zo vermoed ik: de frustratie van de rechtse katholieken uit het Zuiden van het land (Eurlings en Verhagen zijn beide katholieken uit het Zuiden) over de manier waarop ze over het algemeen behandeld worden door de meer linkse, principiële protestanten als Ab Klink van boven de rivieren of Zeeland. Ik hoorde de afgelopen weken een nuchter CDA lid uit de provincie zeggen: ‘ik was drie jaar geleden niet voor een centrum-links kabinet met de PvdA, en daar heb ik toen ook geen stennis over geschopt en ik vind de linkse CDA’ers dat nu ook niet zouden moeten doen.’ Mee eens. Als je een vaak regerende middenpartij bent, dan moet je heen en weer kunnen schakelen en dat heeft het CDA ook altijd gekund. Eurlings stelt in deze korte vlammende toespraak terecht dat de coalitie met de LPF na de moord op Pim Fortuyn het CDA ook niet van haar koers heeft kunnen brengen, dus waarom zou dat nu wel zo zijn?

Verder was de volgende quote ook wel opvallend: “Dan brengen we onze partij weer daar waar die hoort, op nummer één. Ons land heeft ons nodig. Kom op we gaan er voor en ik blijf van de partij en jullie kunnen ook als CDA-lid altijd op mij rekenen.”

Eurlings maakte op 11 maart van dit jaar bekend dat hij uit de politiek zou stappen om een gezin te stichten. Maar als je hem zo hoort dan ligt zijn hart dus nog wel degelijk bij de politiek! De vraag is gerechtvaardigd of het CDA als Eurlings het stokje zou hebben overgenomen van Balkenende, zoals volgens mij de bedoeling was, ook zo’n verkiezingsnederlaag had geleden. Hoe dan ook, het is mijn bescheiden mening dat hij onder de plak zit bij zijn Hongaarse bruid. Zij heeft gewoon gezegd: prima dat je hard werkt, maar dan wil ik wel de pegels zien die daarbij horen. Het ligt dan ook zeer voor de hand dat Eurlings, net als Wouter Bos, binnenkort 4 ton per jaar verdient bij een groot bedrijf dat zijn ervaring en netwerk goed kan gebruiken. De geruchten gaan dat hij naar Schiphol gaat. Maar wij, Nederland, het CDA, het kabinet Rutte-Verhagen, hebben Camiel Eurlings heel hard nodig. Hij heeft als minister van Verkeer & Waterstaat in zijn eentje in drie jaar tijd meer knelpunten van het door de milieubeweging krap gehouden wegennet opgelost dan alle vrouwelijke ministers voor hem: Neelie Smit-Kroes (1982-89), Hanja Maij Weggen (1989-1994), Annemarie Jorritsma-Lebbink (1994-1998), Tineke Netelenbos (1989-2002), Karla Peijs (2002-2007). Hoewel Eurlings en Verhagen allebei een tikje te sentimenteel zijn, hebben wij dit soort machers net als overigens de a-sentimentele gereformeerde Donner heel hard nodig.

Daarom stel ik voor dat we de Balkenende-norm zo snel mogelijk loslaten en het mogelijk maken dat het salaris van een belangrijk minister, indien het landsbelang daarom vraagt, naar de VIER TON die Woutertje Bos nu verdient bij KPMG kan worden opgetrokken. Ik denk dat dat enige manier is om toestemming te krijgen van de Hongaarse bruid van ons Camiel en om weer een beetje niveau te krijgen in het kabinet.

Kom op: Laat Camiel zijn karwei afmaken! Er zijn nog heel wat tweebaanswegen die verbreed moeten worden naar minimaal drie! 1 voor de vrachtwagens, 2 voor de vrouwelijke rijders die ’100 min’ rijden en bang zijn voor tunnels, bochten, vrachtwagens, inhalen, invoegen, regen etc. 3 voor de mannelijke rijders die ’130 plus’ (tot 133 is boete veilige foutmarge) rijden die liever eigenlijk 150 rijden.

firewomanVandaag een goed voorbeeld van mijn stelling dat met de feminisering van de samenleving de (onderhuidse) chaos toeneemt en dat emoties en irrationaliteit steeds vaker de overhand krijgen. Verschillende media melden vandaag:

‘De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) maakt zich ernstig zorgen over het toenemend geweld tegen vrijwillige brandweerlieden. Uit onderzoek van de NOS en de VBV onder 6500 VBV-leden blijkt dat bijna 60 procent een of meerdere keren te maken heeft gehad met bedreiging, mishandeling of scheldpartijen. Van de ondervraagden vindt 75 procent dat het geweld fors is toegenomen. Dat bevestigde voorzitter Cees van Beek van de VBV woensdag.’

Laat nu een kwart van de klachten te wijten zijn aan de toegenomen vervrouwelijking van de eens zo stoere brandweerman en nog eens een kwart door hijgerige en angstaanjagende journalisten, dan nog is dit een verontrustend bericht. Als steeds meer mensen steeds minder respect op kunnen brengen voor de al dan niet vrijwillige beschermers van de samenleving, sterker nog als steeds meer mensen spugen op deze sociale helden, als steeds minder mensen de rationaliteit hebben om in te zien dat zijzelf of hun geliefden een volgende keer het slachtoffer zijn dat hulp nodig heeft, dan is het goed mis. Dan begint het einde van diezelfde samenleving as we know it in zicht te komen. Steeds minder mensen zullen dit werk willen doen, steeds meer rampen zullen met steeds meer dodelijke slachtoffers aflopen, steeds meer mensen zullen in angst en psychose leven, steeds meer radicale anti-democratische krachten zullen extra olie op het vuur gooien om hun geheime agenda dichterbij te brengen. Totdat Nederland een soort Gaza-strook is geworden. Hier is geen rationele verklaring meer voor te vinden, je kunt alleen maar constateren dat er iets fundamenteel mis is en dat alle ad hoc praat oplossingen van politie en politiek het wezenlijke probleem niet zullen oplossen.

Oeps!

Ik zit er ook wel eens naast, maar dat we (waarschijnlijk) een minderheidskabinet gaan krijgen met gedoogsteun van de PVV heb ik toch al vroeg aan zien komen. De weerzin van Maxime Verhagen tegen de in bestuurlijk opzicht onbetrouwbare en wereldvreemde PvdA, is de afgelopen jaren dag in dag uit bevestigd in het onzalige regeren-is-voortschuiven-kabinet Balkenende IV. Dan liever zaken doen met de heren op rechts: met de VVD is het altijd een plezier om te regeren en de gedoogsteun van Wilders is ook helemaal niet zo gek. De heren zijn gewoon zonder gekakel en journalisten bij elkaar gaan zitten en hebben onderhandeld. Geven en nemen, over je eigen schaduw heen springen, want het land mot toch geregeerd worden, zoiets. We leven nu eenmaal in een versplinterd coalitie-land en dan is het dus zeer normaal dat je met opponenten zaken doet. Wilders moet het natuurlijk nog laten zien, maar ik verwacht dat hij zich binnen het domein van de piketpaaltjes als een heer aan zijn afspraken zal houden. Bovendien is samenwerken DE manier om van de PVV een meer ‘normale’ partij te maken.

Het is typerend voor de linkse partijen dat ze voortdurend op emotionele toon Maxime Verhagen verwijten dat hij zo’n sluwe machtspoliticus is. Wat moet je anders in dit verdeelde principiële kikkerlandje? Wat heb je in de Nederlandse politiek te zoeken als je NIET een sluwe machts- en coalitiepoliticus bent? Als je een ondemocratische, starre idealist bent, word dan lid van Sea Shepperd, het Animal Liberation Front of de Islamitische kerk en stap uit de kamer.

Dit is allemaal interessant nieuws, gelukkig zijn er politici die hun verantwoordelijkheid nemen, maar het leukst is het natuurlijk om te zien hoe de linkse partijen en opinieleiders in blinde emotionele paniek blijven blunderen en spartelen. Ze zijn allemaal vet gedist! Te beginnen met Jobcoman die in zijn naïeve arrogantie dacht dat het met de linkse koningin, de linkse Rosenthal, de linkse Wallage, de linkse Tjeenk Willink, de linkse Lubbers al kat in het bakkie was. Voor de NOS-camera zei hij ten overstaan van miljoenen kijkers: ‘Nee, ik wil geen middenkabinet met het CDA (lees: ik schijt in mijn broek voor Verhagen), laat ze eerst maar eens onderzoeken of een kabinet over rechts mogelijk is.’ Vadertje Jobcoman dacht Rutte te kunnen piepelen. Mooi niet dus. Het bleek mogelijk en binnen no time. Jobcoman en zijn vriendinnetjes Femke en Alexandra Pechtold blijven vrolijk verder blunderen en spartelen. Daar hoeven wij met onze in digitale azijn gedoopte pennen helemaal niets voor te doen. Alleen maar inkoppen. Het is alle sociaal-liberale partijen blijkbaar ontgaan dat Wilders intensief contact heeft met de Deense Volkspartij en dat deze zusterpartij van Wilders in Denemarken al bijna tien jaar gedoogsteun geeft aan minderheidsregeringen.

Eindelijk hebben we met Ivo Opstelten een informateur die de uitslag van de verkiezingen recht doet en die ervaring heeft met besturen in het post-Fortuyn tijdperk. Het begint eindelijk een beetje serieus te worden.

Muiter BrinkmanNatuurlijk is de hele politiek correcte goegemeente het er weer over eens dat Hero Brinkman gelijk heeft dat hij het ultieme jaren zestig punt van de democratisering van de democratie zo vlak voor de verkiezing aan de orde stelt. Hoewel, de hele goegemeente? Nee, gelukkig zijn er in obscure uithoeken van het land nog wel mensen die zelfstandig blijven nadenken. Trouw noteert zowaar de mening van Jef Burger van Leefbaar Pijnacker-Nootdorp:

‘We leven niet in een democratie, maar in een particratie. Kiezers stemmen niet op een vertegenwoordiger, maar op een partij. Leden hebben vaak veel te zeggen in zo’n partij en hebben niet zelden een eigen agenda. Dat leidt dan weer tot ruzie en afsplitsingen.’

Marcel Boogers, bestuurskundige aan de Universtiteit van Tilburg, is het hier mee eens. Hij vindt het voorstel van Brinkman ‘oude politiek’. ‘De klassieke structuur met leden is op zijn retour, kijk maar naar de al jaren dalende ledenaantallen van de politieke partijen.’

Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat de gevestigde partijen de laatste tien jaar structureel achter de feiten aanlopen, geen duidelijk verhaal meer hebben en steeds minder in staat zijn om kwaliteit onder hun vertegenwoordigers te mobiliseren. De kritiek op het niveau van de Tweede Kamer neemt dagelijks toe. Het is natuurlijk juist de ‘demokratiese ledenstructuur’ en de zogenaamde participatie van de burger die ons de grijze genivelleerde middelmaat en vergadercultuur heeft gebracht. In ons politieke systeem wordt de dienst uitgemaakt door cliëntelisten die het maatschappelijk middenveld op hun wenken bedienen omdat zij degenen zijn die met subsidiegeld de langste adem hebben in die nationale hobby die lobbyen en vergaderen heet. Het veel geroemde poldermodel is het vlees geworden gebrek aan visie en leiderschap in dit land.

Alle voorstanders van Hero hebben natuurlijk een enorm pak boter op het hoofd. Als eerste Hero zelf: dit is natuurlijk gewoon een ordinaire couppoging van iemand die, na een publieke terechtwijzing van zijn leider, niet kan wachten om de tent over te nemen. Op zich is er niets mis mee dat een leider af en toe uitgedaagd wordt en getest wordt door een ander dominant mannetje, maar niet zo vlak voor de verkiezingen, op een moment dat de PVV aan het zakken is in de peilingen en problemen heeft gehad met de lijst. Het is een doodzonde en dus VERRAAD om dit in het openbaar te doen. Als er al meer democratie in de partij komt, zal Hero niet de opvolger van Wilders worden. Juist hij niet. Partijdemocratie in de persoon van Hero is het paard van Troje, het begin van het einde. De voorstanders van meer democratie weten natuurlijk heel goed dat ruzie slecht is voor de PVV én ze weten dat juist de absolute macht van Wilders in de partij het geheim achter het succes van de partij is omdat het Wilders en zijn partij de mogelijkheid biedt om een duidelijk verhaal te houden, iets waar ze zelf al tientallen jaren niet meer toe in staat zijn.

Politiek hoort te beginnen bij een verhaal, een visie en niet bij de leden. Geert, wees een MAN, een leider en hou vast aan het verhaal dat je met bloed, zweet en tranen hebt bevochten en waar je dagelijks je leven voor waagt. Sta standvastig voor de groep die zich om JOUW VERHAAL heeft verzameld en doe wat nodig is om deze laffe aanval in de rug af te slaan.

Marianne ThiemeNee niks geen leedvermaak, er wordt nu wel druk gespeculeerd dat de tweevrouwsfractie van de Partij voor de Dieren door een bitchfight in twee-en uiteen zal scheuren, een ‘lijst DierenThieme’ en een ‘lijst Ouwehandsdierenpark’, maar dat is gehypete onzin. Uit het feit dat Esther Ouwehand tot nu toe in alle talen zwijgt, blijkt dat er een masterplan van Niko Koffeman achter zit. Ik denk dat er zeer binnenkort een KOE als tweede op de lijst komt te staan. Dit ligt zeer in de lijn der verwachtingen. Zoals er na de succesvolle emancipatie van de vrouw, bij ELKE partij, INCLUSIEF de PVV, maar EXCLUSIEF de SGP!, een vrouw op de TWEEDE PLAATS van de kandidatenlijsten staat, zo zal er vanaf nu altijd een DIER op de TWEEDE PLEK van de lijst van de Partij voor de Dieren staan. Alleen zo zullen de dieren pas echt kunnen emanciperen. Het is even wennen, maar in het begin werd er ook heel  raar tegen vrouwen in de politiek aangekeken. En moet je nu toch eens zien hoe normaal het is geworden.

Kijk, ik heb met behulp van undercover journalist Alberto Stegeman verkleed als boer als eerste in heel Nederland beslag weten te leggen op een foto van Marianne op haar eerste geheime eetafspraak met Dikke Berta24 uit Ophemert. Naar verluidt wordt hier de strategie voor de komende verkiezingen doorgenomen. Iets met mega-bejaardentehuizen voor dieren uit de bioindustrie die door de Vegan Streaker zijn gered van een wisse dood.

Natuurlijk zal er bij elke nieuwe verkiezing een ANDER WAKKER DIER op PLEK TWEE komen te staan, totdat de hele Ark van Noach aan de beurt is geweest en we met zijn allen weer terug in het Paradijs zijn. Waar we dan weer tegen de slang van Esther aanlopen en een appel krijgen uitgereikt en alles weer van voren af aan kan beginnen.

Het zal even wennen zijn in de Tweede Kamer. De muffe lucht van achterkamertjespolitiek zal snel verdreven zijn door de verse strontlucht waarmee Dikke Berta de kamer af en toe zal vergassen. Maar ja, het is voor de goede zaak en het is eens wat anders. De geruchten gaan dat ze met het biogas van Dikke Berta de fractiekamer van minister Verburg willen gaan verwarmen. En BOE roepen kunnen koeien natuurlijk veel beter dan welk links kamerlid dan ook.

Volgende Pagina →