Lezing in Ede

- ingezonden mededeling -

De Christelijke Hogeschool in Ede nodigde mij uit voor een studiemiddag met de treffende titel ‘Carrièrebeest of Moederdier’. Anneke, docent HRM, had mijn laatste essay in Trouw gelezen en nodigde mij uit een lezing te geven over mannelijkheid en vrouwelijkheid, moederschap en vaderschap en werk en gezin.

Het was wel inspirerend. Het lukte mij denk ik wel om mijn visie op dit thema goed over te brengen en de slimme jongens en meisjes aan het denken te zetten. Het was leuk om te zien hoe de kerels (economie en recht) die rechts voor mij zaten bij de inleiding door Anneke al verwachtingsvol joelden en tijdens mijn verhaal af en toe instemmend knikten, terwijl de dames die vooral links van mij zaten (personeel en organisatie) steeds rodere koontjes kregen.

Dat u het weet, vanaf vandaag ben ik te boeken voor feesten & partijen, lezingen & workshops, coaching & conflict, lering &de vermaak. U kunt mij emailen via de knop CONTACT hierboven.

Grieks WoordenboekJe kon er natuurlijk op wachten. De kroon op de feminisering van het onderwijs in Nederland is natuurlijk het AFSCHAFFEN van het GYMNASIUM, want dat intellectuele en streberige gedoe, waar heb dat voor nodig? Daar komt het eigenlijk op neer in het rapport van de hoogleraren Caroline Kroon en Ineke Sluiter dat ze deze zomer definitief hopen aan te bieden aan de staatssecretaris Marja Van Bijsterveldt. De redenering gaat ongeveer zo: de kinderen vinden het niet leuk meer, ze halen steeds slechtere cijfers, dus laten we Grieks en Latijn maar een keuzevak maken en het vak ‘Griekse en Latijnse taal en cultuur’ in het leven roepen.

En dan? Het is dan nog maar een kleine stap om ook dat vak aan de prachtige nivelleringsmolen van de vrije ruimte prijs te geven. Lekker iedereen in zijn waarde laten in zijn eigen ding, leraressen die zich lekker in hun hobby’s kunnen uitleven, iedereen blij, Ieder Wijs met zijn eigen schoolpad. Of we laten ‘Griekse en Latijnse taal en cultuur’ opgaan in het vak geschiedenis. En weg is uw gymnasium. Geruisloos ten onder gegaan in de asgrauwe en vooral ambitieloze, anti-intellectuele middelmaat.

Ik zeg handen af van het gymnasium: het leren vertalen van een (meer dan) 2000 jaar oude tekst, uit een dode taal, die gesproken werd toen onze Westerse beschaving geboren werd, is een van de belangrijkste levensaders van onze intellectuele traditie. De knappe bollen die dit leuk vinden en aankunnen, vertegenwoordigen de onzichtbare verbinding met ons verleden en onze beschaving. Al zijn er maar tien leerlingen per grote stad die dit aankunnen, dan nog moeten zij de gelegenheid krijgen om dit op niveau te doen. Het niveau moet OMHOOG ipv omlaag!

Ik citeer een opmerking naar mijn hart uit een artikel in Trouw van Anneke de Vries (alweer OOK een vrouw!), lerares klassieke talen aan scholengemeenschap de Borgen in Leek. „Die talen zijn moeilijk, ja. Maar dat is nu net het mooie, het uitdagende. Langzaam pietepeuterig puzzelen en diep doordenken van ieder woord en elke zin, daar gaat het om.”

De ploeg van de feminisering, de nivellering, de verhaasting en de entertainmentisering van het onderwijs doet haar destructieve werk altijd volgens hetzelfde principe: niet de leerling moet zich aanpassen aan het niveau dat het onderwijstype vereist, maar het onderwijstype moet zich aanpassen aan het niveau van de snel verveelde leerling. Net als met vrouwen aan de top: de top van het bedrijfsleven moet zich maar aanpassen aan de ambitieloze vrouw die maar vier dagen per week wil werken en niet andersom. En zo bevinden we ons in een spiraal naar beneden, want het midden is de norm.