ALLES IS PORNO

Gepubliceerd onder de Strijd der Sexen, jeugd, liefde, pornoficatie, vrolijke (video)beelden | Reageren uitgeschakeld

ALLES IS PORNO!

Grappige onzin?

Vooral de pinguïns laten weinig te raden over, zo schijnt mij toe.

Met lekkere sombere muziek.

Vruchtbaarheidstoerisme

Gepubliceerd onder feminisering, jeugd, liefde, vrouwen | Reageren uitgeschakeld

Een wonderlijk bericht in Trouw vandaag. Het blijkt dat meer dan 25 duizend Europese vrouwen per jaar de wereld af reizen om kunstmatig bevrucht te worden. IVF is natuurlijk niets nieuws. De boodschap van dit artikel is dat zoveel vrouwen de behandeling niet in eigen land kunnen of willen ondergaan en dat het reizen extra stress en dus medische risico’s met zich meebrengt. Maar doordat de opstellers van het bericht de motivatie van verschillende groepen vrouwen vermeldt (Franse lesbiennes en alleenstaande moeders hebben geen toegang tot donorzaad, Britse vrouwen vinden de behandeling in eigen land te duur en Nederlandse vrouwen omzeilen de leeftijdsgrens van 42 jaar en België is geliefd omdat donoren daar nog anoniem zijn) krijg je onder het artikel overwegende afkeurende reacties op deze motivaties vooral omdat deze vrouwen egoïstisch zouden zijn. Hoewel er natuurlijk ook heel veel getrouwde stellen zijn die geen kinderen kunnen krijgen (voor hen is de behandeling natuurlijk uitgevonden), kun je inderdaad vraagtekens stellen bij bovengenoemde vrouwen die op basis van deze motivaties kunstmatig bevrucht willen worden. Vooral omdat het de afgelopen tien, vijftien jaar heel duidelijk is geworden dat kinderen een diepgeworteld verlangen hebben om hun biologische oorsprong te kennen. Het weerhoudt deze vrouwen er niet van om de wereld af te reizen en zich te laten insemineren met anoniem donorzaad.

onRecht en onKrom

Gepubliceerd onder jeugd, justitie | Reageren uitgeschakeld

In het programma Spraakmakende Zaken van de IKON en in het NOS Journaal eiste de Nationale ombudsman Brenninkmeijer van minister Rouvoet voor jeugd en gezin vanavond dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het opsluiten van kinderen met ernstige gedragsproblemen. Ondanks dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd zitten in Nederland meer dan 800 van deze kinderen in de gevangenis. Er is voor hen simpelweg geen plaats in jeugdzorginstellingen vanwege de wachtlijsten.

Aan de andere kant toonde Zembla in de uitzending Moord, doodslag, taakstraf (14 okt 2007) aan dat veroordeelde plegers van ernstige zeden of geweldsdelicten, poging tot doodslag, VAAK, en zaken met zedenmisdrijven met kinderen, pedofilie, kinderporno BIJNA ALTIJD met taakstraffen worden afgedaan.

Dus aan de ene kant spaart men cellen uit door taakstraffen op te leggen aan plegers van ernstige zeden en geweldsdelicten, waar dan kinderen en jongvolwassenen met psychische problemen kunnen worden in gestopt, omdat de overheid, die tientallen miljarden beschikbaar stelt aan wanpresterende banken, TE BEROERD is om extra jeugdzorg instellingen te creëren.

Een overheid die ook zelfs maar de schijn van deze tegenstrijdigheid tussen recht en onrecht laat ontstaan, is een ongeloofwaardige overheid die niet meer weet hoe zij prioriteiten moet stellen, is een overheid die de greep op zaken is verloren omdat haar Vrouwe Justita goed en kwaad niet meer uit elkaar kan houden. Morgen zal het moralistenduo CDA minister Hirsh Ballin van Justitie en CU minister Rouvoet van Jeugd en Gezin samen beterschap beloven, terwijl er niets verandert.

(En dan heb ik het nog niet eens over de veelplegers die ik ook in mijn stuk over ‘de ondraaglijke feminisering’ (11 okt 2008) opvoer. Hoezo gefeminiseerd rechtssysteem in NL?)

Op woensdag 6 februari 2008 diende Marianne Thieme, fractieleider van de Partij voor de Dieren, een motie in waarin ze een verbod eiste op de vissenkom. De goudvis zou in zo’n kom geen andere keuze hebben dan rondjes zwemmen. En dat is zielig. De Tweede Kamer vergaderde anderhalf uur over de motie, waarna die werd verworpen.

Tienermeisjesromantiek in de Tweede Kamer

Voor mij was dit een verontrustend dieptepunt in de toch al weinig florissante recente parlementaire geschiedenis. Mensen die menen te weten wat goudvissen denken en prettig vinden en die zichzelf gemachtigd voelen om namens de Nederlandse goudvissen op te treden, horen in mijn ogen niet thuis in de Tweede Kamer – het hoogste orgaan van ons land. En het verontrust mij dat parlementaire journalisten en collega-politici de Partij voor de Dieren schaapachtig gedogen of zelfs lof toezwaaien.

De combinatie van het tienermeisjesachtige mededogen met zielige diertjes en het gedogen daarvan in de Tweede Kamer toont aan dat de feminisering een nieuwe variant heeft gekregen. Vrouwelijke kernwaarden als ’gevoel’, ’mededogen’ en ’idealisme’ zijn dominant geworden in de politiek-maatschappelijke werkelijkheid.

Lees meer