rinnooy-kan mr PCMister ‘politiek correct’ Alexander Rinnooy Kan (D66) meent in verband met de zestigste verjaardag van de SER (Sociaal Economische Raad) een lans te moeten breken voor het poldermodel door op de gevaren van de huidige polarisatie in de politiek te moeten wijzen (RTL-Z zojuist).

‘We verschillen van mening over de wenselijkheid van de wereld waarin we beland zijn. Een deel van Nederland accepteert dat we in een tijd leven waarin ‘globalisatie’ en ‘open grenzen’ onontkoombaar zijn. Een ander deel van Nederland voelt zich hierdoor bedreigd en aangevallen.’ Hij betreurt het dat het ‘recept van consensus en dialoog tegenwoordig achterdocht opwekt’.

In feite roept deze politiek correcte hogepriester op tot een dialoog waarna we in consensus móeten accepteren dat we in een tijd leven waarin ‘globalisatie’ en ‘open grenzen’ onontkoombaar zijn. Een typische politiek correcte cirkel redenering. We mogen best van mening verschillen als we het maar wel met de politiek correcten eens zijn.

En verder natuurlijk GEEN WOORD over het WERELDWIJDE piramidespel waarmee alle sociaal-liberale landen onder aanvoering van de Rinnooy Kans van deze globe vrolijk verder gaan. De nadruk ligt al 60 jaar op het woord ‘SOCIAAL’  en niet op ‘economisch’ in de SER. Het is jammer dat het het sociaal-liberale beleid tot ‘socialisme voor de rijken’ heeft geleid, maar ook daar moeten we het na een dialoog maar over eens zijn en accepteren. Geen woord ook over de zinloosheid van de stakingen bij TNT, hoe sympathiek en begrijpelijk ook. Het was trouwens wel aardig om Agnes Jongerius op haar pannen te zien slaan bij de vorige staking van TNT. Dat deed ze toch wel goed moet ik zeggen. Daarna mocht ze lekker ‘mee schreeuwen’ tegen de (voorgenomen) bezuinigingen op cultuur. Zag er ook wel lekker hysterisch uit. Past naadloos in de sfeer bij de SER.

Maar, heeft de FNV dan iets te maken met cultuur? Vast niet, maar wat doet het er toe, we maken er gewoon één grote gezellige polderende pot nat van en zijn vooral ‘overal téugen’!

motoguzzi-nlDe Europese Commissie werkt aan een limiet voor het aantal paardenkrachten van motoren. De limiet zou het aantal ongelukken moeten verminderen.

Het beeld is duidelijk, niemand kan het nog ontkennen: MANNEN MOETEN VROUWEN WORDEN!

De politiek correcte vertruttingsbureaucratie zal via alle daartoe geëigende nationale én internationale én Europese wetjes, overlegjes, commissietjes, vergaderingetjes, kongsietjes, subsidiekanaaltjes, rapportjes, onderzoekjes, zorgjes, statistiekjes, klachtjes, adviesjes, verhaaltjes, sprookjes, net zolang doorzagen en zeuren totdat de laatste normale man van voren niet meer weet wat ie van achteren ooit spannend en opwindend heeft geworden.

Het wachten is op het voorstel uit het anonieme Brussel dat mannelijke baby’s bij hun geboorte beter meteen een lobotomie zullen krijgen. Scheelt een hoop geld en energie in de vorm van postbus 51 spotjes en SIRE-campagnes, straatcoaches en agenten, tbs en cellen, taakstraffen en opvoedcursussen. Al dat gedoe.