Grieks WoordenboekJe kon er natuurlijk op wachten. De kroon op de feminisering van het onderwijs in Nederland is natuurlijk het AFSCHAFFEN van het GYMNASIUM, want dat intellectuele en streberige gedoe, waar heb dat voor nodig? Daar komt het eigenlijk op neer in het rapport van de hoogleraren Caroline Kroon en Ineke Sluiter dat ze deze zomer definitief hopen aan te bieden aan de staatssecretaris Marja Van Bijsterveldt. De redenering gaat ongeveer zo: de kinderen vinden het niet leuk meer, ze halen steeds slechtere cijfers, dus laten we Grieks en Latijn maar een keuzevak maken en het vak ‘Griekse en Latijnse taal en cultuur’ in het leven roepen.

En dan? Het is dan nog maar een kleine stap om ook dat vak aan de prachtige nivelleringsmolen van de vrije ruimte prijs te geven. Lekker iedereen in zijn waarde laten in zijn eigen ding, leraressen die zich lekker in hun hobby’s kunnen uitleven, iedereen blij, Ieder Wijs met zijn eigen schoolpad. Of we laten ‘Griekse en Latijnse taal en cultuur’ opgaan in het vak geschiedenis. En weg is uw gymnasium. Geruisloos ten onder gegaan in de asgrauwe en vooral ambitieloze, anti-intellectuele middelmaat.

Ik zeg handen af van het gymnasium: het leren vertalen van een (meer dan) 2000 jaar oude tekst, uit een dode taal, die gesproken werd toen onze Westerse beschaving geboren werd, is een van de belangrijkste levensaders van onze intellectuele traditie. De knappe bollen die dit leuk vinden en aankunnen, vertegenwoordigen de onzichtbare verbinding met ons verleden en onze beschaving. Al zijn er maar tien leerlingen per grote stad die dit aankunnen, dan nog moeten zij de gelegenheid krijgen om dit op niveau te doen. Het niveau moet OMHOOG ipv omlaag!

Ik citeer een opmerking naar mijn hart uit een artikel in Trouw van Anneke de Vries (alweer OOK een vrouw!), lerares klassieke talen aan scholengemeenschap de Borgen in Leek. „Die talen zijn moeilijk, ja. Maar dat is nu net het mooie, het uitdagende. Langzaam pietepeuterig puzzelen en diep doordenken van ieder woord en elke zin, daar gaat het om.”

De ploeg van de feminisering, de nivellering, de verhaasting en de entertainmentisering van het onderwijs doet haar destructieve werk altijd volgens hetzelfde principe: niet de leerling moet zich aanpassen aan het niveau dat het onderwijstype vereist, maar het onderwijstype moet zich aanpassen aan het niveau van de snel verveelde leerling. Net als met vrouwen aan de top: de top van het bedrijfsleven moet zich maar aanpassen aan de ambitieloze vrouw die maar vier dagen per week wil werken en niet andersom. En zo bevinden we ons in een spiraal naar beneden, want het midden is de norm.

Reacties4 Reacties op “Vrouwelijke hoogleraren: Weg met het gymnasium!”

 1. Anneke de Vries op 24 jan 2010, 12:12

  Hoewel ik tot mijn genoegen in positieve zin word geciteerd in deze bijdrage, vind ik de negatieve toon over feminisering e.d. wel wat ver gaan. Het zijn juist veel meer meiden die een gymnasium in de huidige vorm voltooien dan jongens. Wij vrouwen hebben kennelijk meer doorzettingsvermogen dan jullie mannen. Ik aanvaard dan ook niet de uitspraak dat het juist de vrouwen zijn die zorgen voor nivellering, aanpassen aan niveau van de leerling enz.

  Anneke de Vries (fulltime docent klassieke talen en Frans en daarnaast altijd studerend)

 2. Michael van Eekeren op 24 jan 2010, 16:05

  Beste Anneke, Ten eerste zijn we het eens over het belang van de klassieke talen in het huidige onderwijs. Ik had dan ook niet ‘alweer een vrouw’ moeten schrijven, maar ‘óók een vrouw’. Wat ik hiermee duidelijk wil maken, en dat doe ik hier steevast, is dat het niet gaat om mannen versus vrouwen, het gaat mij om vrouwelijke waarden versus mannelijke waarden. Er zijn in Nederland heel veel mannen die in mijn ogen ‘gefeminiseerd’ zijn en omgekeerd zijn er vrouwen die een masculien wereldbeeld aanhangen. Het is natuurlijk wel zo dat mannen over het algemeen meer mannelijk zullen denken en vrouwen meer vrouwelijk.
  De vraag die zich uit jouw reactie opdringt is: hoe komt het dat meisjes het tegenwoordig op alle niveaus in het onderwijs, dus ook op het gymnasium, gemiddeld beter doen dan jongens? Vroeger was dat niet zo, dus je kunt niet simpelweg zeggen dat vrouwen meer doorzettingsvermogen hebben dan mannen. Ik denk dat de manier waarop we het huidige onderwijs vormgeven, in het voordeel van meisjes werkt en in het nadeel van jongens. De statistieken tonen dit in ieder geval aan en er komt langzaam meer aandacht voor dit probleem. En terecht want ik denk niet dat wij ons het kunnen permitteren om talent onbenut te laten, ook het talent van jongens niet.
  Ik zal één element noemen (maar er zijn er meer): jongens hebben in het onderwijs baat bij de mannelijke waarde van het harde, objectieve en competitieve leren; meisjes hebben baat bij de vrouwelijke aanpak van het softe, subjectieve en sociale leren. Het staat voor mij vast dat het onderwijs verregaand gefeminiseerd is en dat de prestaties van jongens hierdoor achteruitgaan.

 3. Anneke de Vries op 25 jan 2010, 19:33

  Akkoord aangaande de feminisering van het onderwijs: dat is inderdaad een feit aan het worden. Ook ik zou het goed vinden wanneer meer mannen voor de klas staan, hoewel op scholengemeenschappen als de onze de verhouding dienaangaande behoorlijk naar tevredenheid is . Ik blijf echter de automatische invulling die u aan de begrippen masculien en feminien geeft bestrijden. Mannelijk is kennelijk in drie woorden “hard, objectief, competitief” en vrouwelijk in drie woorden “soft, subjectief, sociaal”. U kunt uw standpunten ook heel goed verdedigen zonder deze besmette termen te hanteren en het zou het betoog sterker maken.

  Anneke de Vries

 4. Michael van Eekeren op 1 feb 2010, 12:03

  Beste Anneke, als je mijn weblog een beetje zou bekijken (bijvoorbeeld de missie of de twee essays ‘Ondraaglijke feminisering’of XY, terugkeer van machismo, vloek of zegen?) dan zou je hebben kunnen zien dat voor mij de feminisering veel meer inhoudt dan ik hier in deze comments aanhaal. Ik ben al meer dan twee jaar bezig het mannelijke en het vrouwelijke uit elkaar te vlechten. Ik vind je omschrijving ‘besmette termen’ enigszins emotioneel klinken en ik begrijp ook niet wat je er mee bedoelt. Ik vind het huidige onderwijs te soft, te subjectief en te sociaal. Voor mij zijn deze termen niet positief en niet negatief. Ook de tegengestelde waarden niet. Het gaat mij erom te analyseren welke waarden waar het beste werken en DUS het beste resultaat opleveren.