Ploegende Boer Leon van EngelenEn de ploeg van de nivellering, hij ploegde voort.

Als het ons niet lukt om een vrouwelijke hoofdcommissaris te benoemen, dan gaan we toch gewoon lekker alle bonnetjes opvragen van alle hoofdcommissarissen van Nederland, en dan gaan we daar lekker over zeiken, dan rotten die male chauvinist pigs vanzelf wel op. Op naar de 100% vrouwelijke hoofdcommissarissen.

Alleen jammer dat de grootste graaier onder de interim korpschefs nou net een vrouw is: Miriam Barendse. Wie zei er nou ook al weer dat alleen mannen graaien aan de top? Nelie Kroes! Verdorie, nou is haar reputatie ook al weer naar de knoppen. Vrijdag had RTLZ Zalm reeds gefileerd op de journalistieke pijnbank (god wat is Zalm een bange zenuwpees zeg). Op deze manier houden we geen toppers meer over, maar dat is ook de bedoeling van de RTL Ploeg van de nivellering. Het bedroevende niveau van onze bestuurders zal nog bedroevender worden. Het lijkt me echt zinvol om het vak van leidinggevenden bij de politie nog onaantrekkelijker te maken dan het al was. RTL Nieuws, schaam je. Ga op zoek naar het echte nieuws.

Update: 30 november. RTL Nieuws blijkt het verhaal van Miram Barendse de wereld in geslingerd te hebben, zonder haar werkgever om een reactie te vragen. Twente moest zelf bellen om te vertellen dat 1400 euro per dag een marktconform interimtarief is. Dit meldde de riooljournalist van RTL vandaag zelf in het RTL Nieuws. En ondanks dit brevet van journalistiek onvermogen en onzorgvuldigheid loopt iedereen nog steeds verontwaardigd achter de schandpaalconclusies van het onderzoek aan. Guusje ter Dorst, de kamer, RTL lekker allemaal genieten van in het nauw gedreven leidinggevenden. Alsof we met zijn allen niets beters te doen hebben. Lekker terug naar de middeleeuwen.

obama in welingelichtekringen.nl“Upon taking office, Obama said that he wanted to listen to the world, promising respect instead of arrogance. But Obama’s currency isn’t as strong as he had believed. Everyone wants respect, but hardly anyone is willing to pay for it. Interests, not emotions, dominate the world of realpolitik.”

Een lekker citaat uit een kritisch artikel in Der Spiegel nu Obama, als ‘first Pacific President’, na net iets teveel knipmessen, met lege handen is teruggekomen uit Azie.

Waar hebben we die termen ‘luisteren naar de wereld’ en ‘respect’  toch eerder gehoord? Ach, ja het zijn de favoriete woorden van onze huidige sociaal-liberale luisterkabinet Bos/ Balkenende. Net als Obama, die in zijn beschaafde buitenlandpolitiek nog NIETS bereikt heeft (niet in Iran, niet in Israël, niet in China, niet in Japan, niet in Zuid-Korea, niet in Afghanistan, niet in het klimaat) luisteren Bos, Balkenende en Rouvoet wat af: als dit kabinet er in februari 2010 drie jaar op heeft zitten, hebben ze eerst 100 dagen geluisterd naar het volk om vervolgens 6 maanden te gaan luisteren naar een leger van 20 ambtenarencommissies. En net als Obama doen ze net alsof de wereld NIET in brand staat en NIET voor grote geopolitieke verandering staat. De zwakte van Amerika wordt blijkbaar 1 op 1 weerspiegeld in de softheid van Obama. Sociaal-liberalen die zichzelf op de borst trommelen met idealen en goede bedoelingen en die veel willen luisteren, dat is foute boel. Dan weet je dat we op weg naar de hel zijn. Obama dreigt de Jimmy Carter van de 21e eeuw te worden.

De wereld wordt niet geregeerd door emoties, maar door belangen, die alleen door sterke en morele leiders met een visie succesvol kunnen worden behartigd. Arabische landen en Aziatische landen hebben totaal geen respect voor softheid. Een leider loopt niet achter de feiten aan, zoals sociaal-liberalen altijd doen. Maar de feminisering en de emoties rukken nog dagelijks op in het Westen en dan vooral in Nederland.

Guur Weer

Gepubliceerd onder cartoons, de Strijd der Sexen, feminisering | Reageren uitgeschakeld

Guur feminisering

Met dank aan Guur.

discriminatie mannen

Het Onbehagen van de MAN II (vervolg)

Mede omdat Kinneging een veel betere schrijver en wetenschapper is dan debater hoonde en joelde de zaal zijn argumenten regelmatig weg. Ik vond dit pijnlijk omdat het getuigt van het gebrek aan respect voor andersdenkenden, terwijl we in een land leven waar ooit vrij denkende en andersdenkende filosofen en wetenschappers, zoals Rene Descartes, hun toevlucht konden nemen. Meer in algemene zin vond ik het een voor onze tijd typerend gebrek aan respect voor rationaliteit, geleerdheid, belezenheid en omgangsvormen.

Dit gevoel werd kort tijd later nog eens fijntjes onderstreept tijdens een tweede debat dat ging over de leemte in de wet waardoor ongehuwde vaders, en die blijken er best veel te zijn (50% van de kinderen wordt buiten de echt geboren), nauwelijks juridische aanspraak op hun kinderen kunnen maken na een scheiding. Het was een technisch verhaal, aangekaart door Marleen de Pater 2e kamerlid van het CDA, waaruit bleek dat de erkenning van het kind, als je het als ongehuwde vader aangeeft, nog niet betekent dat je ook het ouderlijk gezag krijgt. Daarvoor moet je apart een gezagsregister tekenen. Maar dat weet bijna niemand. De Pater wil de wet wijzigen waardoor ongehuwde vaders meteen bij het erkennen ook gevraagd wordt het gezagsregister te tekenen. Maar daar was Sharda Alibux van KENNIScentrum e-Quality voor emancipatie, gezin en diversiteit, dus ff niet voor. Met droge ogen beweerde ze glashard dat het misschien niet in het belang van enkele afwijkende gezinsstructuren was. Aha, diversiteit staat dus voor het bevorderen van andere gezinsvormen dan mannetje, vrouwtje en eigen biologische kindjes. Huisje boompje beestje heeft afgedaan bij e-Quality. De uitzondering is de norm geworden.

Tot mijn grote verbazing en ergernis bleef de zaal muisstil bij deze gotspe. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo’n wanproduct van het politiek correcte en feministische denken waarin ‘gelijkheid’ en het ‘bestrijden van discriminatie’ de belangrijkste speerpunten zijn, met droge ogen durft te pleiten voor het WETTELIJK  discrimineren van mannen? Hoe is het mogelijk dat een zaal dit klakkeloos accepteert? Hoe is het mogelijk dat ik de enige man/ vader in de zaal was die hier tegen protesteerde? Wie wordt er nu NIET onbehaaglijk van dit soort irrationele onrechtvaardigheden? Als we niet eens in staat zijn om man en vrouw juridisch, voor de wet, gelijk te behandelen, waar praten we dan nog over?

Het wordt vervelend, maar ik blijf het herhalen: dit was het zoveelste bewijs dat onze samenleving volstrekt gefeminiseerd is geraakt. Huilende meisjes krijgen altijd gelijk. Emotie, irrationaliteit, tegenstrijdigheid en vrouwelijke rancune winnen het voortdurend van de logica, rationaliteit, geleerdheid en mannelijke moraal.

Hulde aan Women Inc. dat zij de achterkant van het gelijk aan het woord laten en dit punt van het wettelijke gezag van ongehuwde vaders aan de orde stellen.

Dylan & Arie Women Inc. the day after the day after. Poepoe, ff bijkomen van een een heftige, maar ook inspirerende avond waarop onder het thema ‘Was will der Man?’ schrijver en publicist Dylan van Rijsbergen het eerste exemplaar van zijn boek Het Onbehagen van de MAN overhandigde aan Arie Boomsma (die dus niet de avond presenteerde zoals ik eerder meldde). Ik zal binnenkort een uitgebreide reactie geven op dit boek, maar voor nu volsta ik met de mededeling dat tijdens deze avond bleek dat Dylan het vermeende onbehagen maar onzin vindt en de feminisering als een zegen omarmt.

Heftig was meteen de openingsdiscussie met de stugge conservatief Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie en schrijver van het prachtige boek ‘Geografie van Goed en Kwaad’. Dylan hangt een flink deel van zijn boek op aan Kinnegings ideeën over hoe man en vrouw met elkaar moeten omgaan. Kinneging deed tijdens het debat weinig anders dan het verschil tussen MAN en vrouw illustreren op basis van de meest aansprekende voorbeelden uit de dagelijks groeiende berg recente wetenschappelijke onderzoeken naar de biologische en biochemische verschillen tussen man en vrouw. Het gedeelte van de hersenen dat zich met sex bezig houdt, is bij de man gemiddeld 20 keer zo groot als bij de vrouw. Ook de hoeveelheid testosteron die de man produceert is gemiddeld vele tientallen malen groter dan die van de vrouw.

De kern van de controverse is natuurlijk dat in een feministische of gefeminiseerde samenleving van mannen verwacht wordt ze hun biologische en biochemische geïnitieerde gedrag negeren en onderdrukken, terwijl het biologische en biochemische geïnitieerde gedrag van vrouwen geen strobreed in de weg wordt gelegd. De vraag is natuurlijk of het mogelijk is om biochemisch gestuurd gedrag te onderdrukken en zo ja, wat het deze mannen die hun testosteroniale gedrag voortdurend (moeten) onderdrukken, kost om dat te doen. Je hoeft geen Freudiaan te zijn om je te kunnen voorstellen dat er zich dan een onbehagen opbouwt, dat, als de vlam in de pan slaat, een destructieve uitweg kan zoeken. Relevant is ook de vraag wat het, in het verlengde daarvan, de samenleving kost. Dat het niet goed gaat met jongens op alle niveaus van het onderwijs, heeft zeer waarschijnlijk te maken met de systematische onderdrukking van het natuurlijke testosteroniale gedrag van jongens.

En ja, Dylan, als je als man laag scoort op de testosteron-meter, dan heb je hier natuurlijk niet zoveel last van.

(vervolg verslag Women Inc. hierboven)

Arie Boomsma

En daarom hebben de dames van Women Inc. mij uitgenodigd om morgenavond deel te nemen aan hun talkshow ‘Was will der Mann?’ Samen met een aantal andere gasten zullen wij, onder de bezielende leiding van Arie Boomsma, gaan praten over het vermeende onbehagen van de MAN. Dit naar aanleiding van de presentatie van het boek Het Onbehagen van de MAN van schrijver en publicist Dylan van Rijsbergen tijdens deze avond. Nu begrijp ik ook waarom Cees Grimbergen het hier steeds over had in de uitzending van Rondom 10. Hij had dat persbericht natuurlijk ook gelezen. Van Rijsbergen presenteert zijn boek 42 jaar na het verschijnen van het feministische standaardwerk Het Onbehagen van de Vrouw van Joke Smit!

Ik vind het erg leuk dat ik, drie jaar na het verschijnen van mijn roman MAN, waarin het moderne mannelijke onbehagen centraal staat, alsnog mag meepraten over dit thema in het hol van de leeuwinnen en dan ook nog eens alleen met mannen (?). Het leuke van deze vrouwen-club is dat ze open en breed georiënteerd zijn en zich in hun ietwat onduidelijke strijd, richten op: ‘Opinieleiders, bewindsvoerders, journalisten, publieke personen, gepassioneerde tegenstanders, drammerige activisten, grote ontevreden massa’s, decisionmakers in het bedrijfsleven?’ Ze zijn op zoek naar ‘welke actuele aanleiding als lont in het kruitvat kan dienen’ en wat dat betreft is het heel verstandig dat ze mij hebben uitgenodigd. Ik ben ontroerd dat ze deze weblog als ‘maatschappij-kritisch’ omschrijven.

Blijft over de vraag: wat wil de man? Daar hoeven we in ieder geval niet heel lang over te discussiëren. Dames, lees mijn boek en je zult het voor altijd weten.

Maandag 16 november 2009: WOMEN Inc. Talkshow: 20.00 uur tot 21.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Entree: gratis Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 Amsterdam

Get Microsoft Silverlight

Het is vooral voor de mensen in mijn directe omgeving beter dat ik mijn testosteroniale ongeduld over de feminisering IN het kastje van de TV spui, dan er VOOR. Heb al veel positieve reacties gehad.

In de categorie leuk & spannend: vanavond zit ik in Rondom 10. ‘Live, on national television’ over mijn favoriete thema ‘de ondraaglijke feminisering van het bestaan’. Ben heel benieuwd hoe de discussie met de zeven andere gasten die zich met het onderwerp bezig houden, zal verlopen. Zal het mij lukken om geduldig en beschaafd mijn punten naar voren te brengen, of zal mijn testosteron mij parten spelen?

Zaterdag, 7 november 2009, 21.05 uur, NCRV, Nederland 2, Rondom 10, gepresenteerd door Cees Grimbergen.

Cees doet het voor de een na laatste keer. De NCRV wil zijn programma verjongen en hij zal ongetwijfeld door een lekker hip en oppervlakkig chickie vervangen worden.