Goeie Muziek!

Dit kabinet en de daartoe behorende partijen PvdA, CDA en CU hebben met deze Miljoenennota voor eens en voor altijd bewezen dat ze aan alle door mij omschreven kenmerken van een gefeminiseerde politiek voldoen.

Mannelijke waarden als leiderschap, daadkracht en heldere, noodzakelijke keuzes maken zijn taboe op het hoogste niveau van onze politiek; praten, polderen, vergaderen, brainstormen en vooruitschuiven zijn voor alles altijd de oplossing. In plaats van vanuit een duidelijke visie, een duidelijke analyse, een duidelijk plan te maken, waar al een jaar geleden mee begonnen had moeten zijn, zijn de heren van dit kabinet de eerste honderd dagen van hun regeerperiode, op een door een pr-bureau bedachte manier, naar het volk gaan luisteren. En nu, nu het land in brand staat, laat het kabinet 20 ambtenarencommissies zes maanden brainstormen over oplossingen. En dat mogen ze, heel flink van Bos (die overigens meer aan de touwtjes van dit kabinet lijkt te trekken dan JPB) doen zonder angst voor heilige huisjes. Behalve dan dat Bos gisteren, nota bene op PRINSESJESDAG ZELF, bij P&W een uitzondering maakte voor het asielbeleid. Want daar heeft het kabinet dan al heel daadkrachtig wel alvast 100 miljoen voor uitgetrokken. Hoe wereldvreemd en tegelijk tegenstrijdig kun je zijn? Dat moet van de PvdA komen, want er is geen partij die zover verwijderd is van wat er leeft onder de mensen als de PvdA. Balkenende lijkt er op te gokken dat Bos zichzelf de das om doet, dan hoeft Hij het niet te doen. Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

Los van het feit dat een zeer brede opdracht aan twintig ambtenarencommissies op zichzelf al hetzelfde is als NIETS doen, zijn er tegen die tijd verkiezingen. Dus áls er al iets uit zou komen, dan mag de kiezer zich er over uitspreken. Wat een ondraaglijk stelletje slapjanussen en lafaards zitten er in dit kabinet. Leuk detail was dat Femke ‘hoofddoek’ Halsema in het RTL nieuws zei dat ze deze miljoenennota van een ‘ondraaglijke leegheid’ vond.

Kwa gebrek aan visie, vind ik het zeer zorgwekkend, dat niet alleen dit kabinet, maar dat alle sociaal-liberale partijen (dat wil zeggen, alle partijen min PVV, SP en SGP) niet meer weten waar het belastinggeld vandaan komt. Het geld zal eerst met echte productiviteit VERDIEND moeten worden. En dat besef hoor ik niet, ik hoor alleen maar dat het geld UITGEGEVEN moet worden, zowel door de consument als de regering.

Het begint er sterk op te lijken dat Woutertje Bos, minister van begrotingstekort en bodemloze putten, een zelfde soort catastrofe heeft aangericht als zijn grote voorganger Joop ‘iedereen een auto’ Den Uyl. Het wachten is op een 21e eeuwse Ruud Lubbers opdat we aan een decennium van puin ruimen kunnen beginnen.

Op het gebied van de financiële markten is Nederland, volgens het World Economic Forum het afgelopen jaar van de 11e naar de 23e plaats gezakt. Volgens de professoren Volberda en Van den Bosch, die namens de Erasmus Universiteit, participeerden in het WEF-onderzoek, dragen de ‘oplopende overheidstekorten en de ONTOEREIKENDE INFRASTRUCTUUR bij aan de daling op de ranglijst.’ Ik vind het wel treffend dat het WEF en passant de dramatische dagelijkse verstopping en chaos op de Nederlandse wegen meeneemt in haar overwegingen. Ik vraag me al jaren af hoe we in Nederland met zo’n infrastructuur überhaupt nog denken een gateway to Europe te kunnen zijn, hoe bedrijven die van transport afhankelijk zijn, überhaupt nog productief en rendabel kunnen zijn.

Maar dit rapport gaat natuurlijk vooral over het visieloze smijten met belastinggeld dat aan de ene kant zorgt voor gigantische overheidstekorten (en het daarbij behorende onheilspellende gebrek aan vertrouwen in een goede afloop) en aan de andere kant zorgt voor prolongeren van de winterslaap waarin het sufgecrediteerde bedrijfsleven zich al tien jaar bevindt.

De onderzoekers adviseren: ‘Juist nu moet Nederland inzetten op innovatie om de productiviteit en concurrentievermogen te verbeteren.’

Het staat voor mij vast dat werkelijke vernieuwing en inventiviteit juist geboren wordt uit crisis, schaarste en noodzaak. Het is juist de overvloed aan makkelijk en goedkoop geld dat deze creatieve malaise heeft veroorzaakt.

Melkboeren moeten de crisis maar uitzitten

Gepubliceerd onder economie, feminisering, kredietcrisis | Reageren uitgeschakeld

Minister Verburg vindt het terecht dat de Europese melkboeren geen extra steun uit Brussel krijgen. ‘Ze moeten de crisis maar uitzitten.’

Wat mij betreft wordt het beleid van onze sociaal-liberale regeringen met de dag irrationeler en tegenstrijdiger. Als het om auto’s, banken en huizen gaat dan kan het belastinggeld niet op. Deze sectoren worden zonder duidelijke analyse en zonder duidelijk visie en vooral zonder duidelijke einddoelstelling en exitstrategie met vele miljarden gesteund. En de melkboeren die veertig jaar lang met eurosubsidies gesteund zijn, moeten nu ineens de crisis uitzitten?

Ik weet niet precies van welke hormoonspiegelverandering Verburg ineens last heeft gekregen, maar ik raad alle melkboeren van Nederland aan om ieder afzonderlijk een klacht in te dienen bij de Commissie Gelijke Behandeling.